Home icon Strona główna»Czesne i stypendia
Czesne i stypendia


CZESNE obowiązujące w roku akademickim 2018/2019

Czesne jest płatne w 10 ratach w ciągu roku akademickiego (5 rat w ciągu semestru). Poniżej podano wysokość jednej raty czesnego dla studentów z Polski, innych krajów UE, a także Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i Kazachstanu. Termin płatności pierwszej raty czesnego na studiach I stopnia mija w dniu 15 września.

Miesięczna opłata za czesne na specjalności w I roku studiowania wynosi 730zł.

STYPENDIA

WSIiZ od początku swojej działalności przyznaje z własnych środków stypendia naukowe dla studentów. Dzięki połączeniu własnego funduszu stypendialnego oraz środków z budżetu państwa w roku akademickim 2011/2012 przyznaliśmy ponad 2400 różnych stypendiów.

Będąc studentem WSIiZ, możesz skorzystać z szerokiej oferty pozwalającej na sfinansowanie studiów ? zarówno w zakresie opłat czesnego, jak i kosztów utrzymania. System stypendialny WSIiZ jest skonstruowany w ten sposób, że daje możliwość bezpłatnych lub tylko częściowo odpłatnych studiów już od 1. semestru, dzięki czemu nie odczujesz kosztów związanych ze studiowaniem! Co ważne, stypendia socjalne można łączyć z naukowymi.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów dostępnych dla studentów Aviation Managment znajdują pod poniższym linkiem:

 

Informacje o Stypendiach